Рамка Футър първи тип
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТ

   
 

Молбата ни е да изгледате много внимателно горното видео (то е по-кратко от минута и половина). След това ни изпратете сигнала по подходящ начин.