Тъмно-синя/сива форма Тъмно-синя/сива форма Тъмно-синя/сива форма Тъмно-синя/сива форма Светлосива форма Светлосива форма Футър първи тип
СТАНИ РЕПОРТЕР ОТ СВОЯ ГРАД
BE A REPORTER FROM YOUR CITY


Търсим регионални репортери/представители!

Искаш ли да участваш в нашия проект от своя град? Наясно ли си, че дейността е на доброволни начала? Ако да, продължавай да четеш. :)

вертикална сива черта 
  първи тип

We are looking for regional reporters/representatives!

Do you want to participate in our project from your country? Do you understand that it will be an activity you don't get paid for? If yes, continue reading. :)


СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ
JOB OPENINGS


Репортер

Трябва да снимате интересно от гледна точка на икономиката и/или правото събитие от Вашия град или околността, да качите записа някъде и да ни изпратите линк. После нашата постпродукция ще се погрижи за останалото.

Дали дадено събитие е интересно или не, обикновено е доста очевидно за човек, гледал Верижна ре(д)акция: То трябва да е достатъчно значимо не само в регионален план, но и за цяла България и трябва да се е случило в последните 7 дена преди излъчването.

С оглед постигане на най-добър резултат, ще приветстваме, ако използвате Full HD (1 920 на 1 080 пиксела) камера, но сме наясно, че уловен интересен момент с нискокачествена камера е по-добър от скучен момент, сниман с перфектна камера.

Повечето репортажи се правят с оператор, но вие можете да работите и сам(а), като резултатът ще бъде подобен на този репортаж от Гърция.

вертикална сива черта 
  първи тип
вертикална сива черта 
  първи тип
вертикална сива черта 
  първи тип
вертикална сива черта 
  първи тип
вертикална сива черта 
  първи тип

Reporter

You have to take pictures of a interesting from the point of view of the economy and/or law event from your contry, to upload the movie file somewhere, and send us a link. Later, our postproduction will take care of the rest.

Whether a given event is interesting or not is judged by the following criteria: It should be significant enough not only for your country, but also for Bulgaria and has to have happened in the 7 days prior to the initial broadcast..

For best results, we shall be happy if you use Full HD (1,920 x 1,080 pixels) camcorder but, clearly, a highly interesting moment taken picture of with a low-quality camera is better that a boring video report made with a perfect camcorder.

Most reports are made with an operator but you can also work alone. In the latter case the result will be similar to this report from Greece.

Представител

Просто можете да намирате интересни събеседници и да правим дистанционни интервюта с тях от студиото ни в София.

вертикална сива черта 
  първи тип
вертикална сива черта 
  първи тип

Representative

You can find interesting people, and we do remote interviews with them from our studio in Sofia.

ЗАЩО ДА РАБОТИШ С НАС
WHY WORK WITH US


Имаш мнение, умението да го изразиш и приятел, който да снима

Защо не излезеш и да не кажеш това мнение в нашето предаване, което се гледа предимно от хора между 20 и 34 години? Ако си в тази възраст, не би ли искал(а) да кажеш нещо на връстниците си? А ако си на 45 или 50 години, не би ли искал(а) да кажеш нещо на връстниците на своите деца?

И още, какво друго, по-продуктивно и по-доходоносно ще правиш в свободното си време другата седмица? Искаш да отидеш с кола до мястото на събитието? Направи интересен репортаж оттам и по наша преценка, можем да поемем разходите за лимузината. ;)

вертикална сива черта 
  първи тип
вертикална сива черта 
  първи тип
вертикална сива черта 
  първи тип

You have an opinion, the ability to express it, and a fiend who can handle a camcoder

Why not come out and tell this opinion so that all people who speak your language can have a chance of hearing it? In addition, many Bulgarians between 20 and 34 years, this being the most active audience of our YouTube channel, will have the chance to read your opinion in the subtitles that will accompany your voice and image.

Besides, what else, which more income bringing--or non-material interest bearing--activity, will you pursue in your leisure time the next week?