Верижна ре(д)акция

Български

Търсим регионални репортери/представители!

       Искаш ли да участваш в нашия проект от своя град? Наясно ли си, че дейността е на доброволни начала? Ако да, продължавай да четеш. :)

        Репортер

       Трябва да снимате интересно от гледна точка на икономиката и/или правото събитие от Вашия град или околността, да качите записа някъде и да ни изпратите линк. После нашата постпродукция ще се погрижи за останалото.

       Дали дадено събитие е интересно или не, обикновено е доста очевидно за човек, гледал Верижна ре(д)акция: То трябва да е достатъчно значимо не само в регионален план, но и за цяла България и трябва да се е случило в последните 7 дена преди излъчването.

       С оглед постигане на най-добър резултат, ще приветстваме, ако използвате Full HD (1 920 на 1 080 пиксела) камера, но сме наясно, че уловен интересен момент с нискокачествена камера е по-добър от скучен момент, сниман с перфектна камера.

       Повечето репортажи се правят с оператор, но вие можете да работите и сам(а), като резултатът ще бъде подобен на този репортаж от Гърция.

        Представител

       Просто можете да намирате интересни събеседници и да правим дистанционни интревюта с тях от студиото ни в София.

English

We are looking for regional reporters/representatives!

Do you want to participate in our project from your country? Do you understand that it will be an activity you don't get paid for? If yes, continue reading. :)

Reporter

You have to take pictures of a interesting from the point of view of the economy and/or law event from your contry, to upload the movie file somewhere, and send us a link. Later, our postproduction will take care of the rest.

Whether a given event is interesting or not is judged by the following criteria: It should be significant enough not only for your country, but also for Bulgaria and has to have happened in the 7 days prior to the initial broadcast..

For best results, we shall be happy if you use Full HD (1,920 x 1,080 pixels) camcorder but, clearly, a highly interesting moment taken picture of with a low-quality camera is better that a boring video report made with a perfect camcorder.

Most reports are made with an operator but you can also work alone. In the latter case the result will be similar to this report from Greece.

Representative

You can find interesting people, and we do remote interviews with them from our studio in Sofia.